[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Afegir usuaris a sambaHola
 
Tinc un problema amb samba per afegir usuaris sense necessitat de posar-hi la contrasenya a mà, per fer que afegeixi un grup gran d?usuaris.
La contrasenya es passaria amb un fitcher de text o amb variables.
Si algú te alguna idea ja hem comentará.
 
Gracies.¡Descubre una nueva forma de obtener respuestas a tus preguntas!
Entra en Yahoo! Respuestas.

Reply to: