[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mod_rewrite no funciona a /etc/apache2/conf.d/L'Apache (2.0) m'enreda. Estic redirigint tota una URL cap a HTTPS. Ho fa si 
li poso dins del <VirtualHost *:80>

  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTPS} !^on [nocase]
  RewriteRule ^(/patatim.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R,L]

Fins i tot si faig servir un 'include'. En canvi, falla quan ho poso dins 
del '/etc/conf.d/patatim.conf': aplica totes les directives del fitxer, 
excepte les del mod_rewrite.

El help de l'apache diu que aquestes directives poden aparèixer a: "server 
config, virtual host, directory, .htaccess". En el meu cas és la 
primera, "server config".

Se us acudeix perquè?

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: