[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: backup en DATHola,

On Mar/26/2007, rpb wrote:
> >Personalment prefereixo un disc
> >dur extraible

> a) Tinc un schedule per totes les màquines de casa, i si en el moment
> de fer backups una de les màquines està apagada, el procés de backups
> s'atura.

vols dir que s'atura?? és a dir, no salta a la següent?

> c) No he trobat com executar scripts just abans del backup, com un
> dump de les bases de dades. Ho he de fer per cron, calculant el dia i
> l'hora.

amb la directiva:
Run Before Job = "echo test"

i definir:
RunScript {
Command = "echo test"
RunsOnClient = No
RunsWhen = Before
}


(no en sé, a la feina una altra persona ho ha montat i m'ho va passar
per mail.

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info	Manresa - BarcelonaReply to: