[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: primeres compilacions, primers èxitsconnectat com a root amb èxit!!! entorn en anglès

coses que he fet

pq no funcionava?

- perquè jo entenia que compilar era tirar-li la triple
ordre(./configure ; make ; make install)

la llibreria s'instala del tiron. amb la triple ordre, però el gnomad
s'atura al make, i no fa el make install. li he dit per separat i tot
i l'error 127 en el ca.gmo s'acaba instal·lant en anglès; entre mig he
fet he fet ldconfig, havent inclòs la línia aquest matí a pèl

¡¡¡¡¡¡¡MOLTES GRÀCIES!!!!!Reply to: