[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte amb Samba



Com que tot cristo estarà preparant la farra de demà, ja et contesto
jo, que em quedo a casa (snif).
Crec que pel que vols, n'hi ha prou en canviar:

security = user

per

security = share

Ara, qualsevol pot escriure i llegir a /public. Configuració insegura,
però farà el que vols si ho utilitzes en un entorn segur. Si ho
comparteixes per internet, pensa que qualsevol pot llegir i escriure
aquí...

rpb

Reply to: