[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dubte amb Samba
Hola a tothom,

Soc nou tant a Linux com a aquesta llista, provinc del mon on "Billy" es l'amo ;-),  però estic en fase de veure amb quina distro del "pinguino" faré el canvi, no aguanto més al senyor "Porta".
Estic provant distribucions de linux i aquestes coses i ara tinc un dubte que no aconsegueixo resoldre. A veure si em podeu ajudar, si us plau.

Estic provant de muntar un servidor amb només una carpeta publica, on qualsevol usuari de la xarxa amb Windows, pugui llegir i escriure sense problemes i sense tenir que escriure nom d'usuari i contrasenya.

He provat el següent :
 tenint la màquina en blanc
 1º Instal·lar el sistema donant d'alta l'usuari "dimi"
 2º crear la carpeta public
 3º fer un "aptitude install samba"
 i 4º posar només el següent en el fitxer /etc/samba/smb.conf :

[global]
workgroup = GrupoEmpresa
encrypt passwords = true
[public]
path = /home/dimi/public
read _only_ = no
guest ok = yes


Quan vaig al Windows em trobo que em demana nom d'usuari i contrasenya.

Si faig un "smbpasswd -a dimi" i reinicio samba, llavors si des de Windows estic amb l'usuari "dimi" sí que entro sense  problemes i sense que em pregunti res. Si entro amb un altre usuari, em continua demanant contrasenya.

He fet moltes proves, que si afegir en el "smb.conf" algunes o totes aquestes linies :
   guest account = nobody
   guest _only_ = yes
   public = yes
tant a [global] com a [public]

També he provat de donar d'alta els usuaris "guest", "invitado" i "nobody" a Samba.

Però no em surto.

Tinc molt clar que deu de ser de configuració, ja que em passa provant a Debian Sarge, Debian Etch i Ubuntu 6.06.1 Server.


Que em falta?


Salu2, Dimi.


Reply to: