[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ftp> El Wednesday 14 March 2007 18:35, Francesc Guasch va escriure:
>> En/na Ramon Cuñé ha escrit:
>> En resum: oblida't del FTP, jo instal·laria un servidor web.
>
> O millor: munta el directori per a compartir per sshfs, només has de
> redirigir
> el TCP/22 (ssh)
> --

Casualment hi estava jugant i la veritat és que funciona prou bé ...

A més veig que no te cap inconvenient en treballar a ports diferents del 22.

# adduser usuari fuse

logout/login

$ sshfs -p 32033 usuari@example.net:/home/lurno tmp

... i la transferència de fitxers és prou ràpida.

$ mount

sshfs#usuari@example.net:/home/lurno on /home/usuari/tmp type fuse
(rw,nosuid,nodev,max_read=65536,user=lurno)

Vinga ...Reply to: