[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debianites caliuencs- proposta de soparHola,

la gent de caliu va tenir reunió el dissabte i proposa fer sopar aniversari de 
caliu i trobada de debianers-catalans el divendres 16 de
març.

Personalment em sembla molt bé la proposta d'en Lluís Gras per anar a Molins, 
sempre que hi hagi trens (crec que en Xavi va mostrar uns quants)

Vinga,

a disposar.

Leo


-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpt1UcFqkqyB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: