[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instalar Sarge amb un kernel mes recentA Dimarts 20 Febrer 2007 20:23, Jordi Funollet va escriure:
> Carles Briansó dixit:
> > Una possibilitat seria instal·lar directament una etch, que en aquests
> > moments està congelada i en procés de passar a estable, teòricament ja
> > ho hauria de ser :).
> >
> > Si ara instal·les una sarge, a part dels problemes que comentes, d'aquí
> > poc temps segurament hauràs de passar a etch.
>
> Aquesta és la opció més lògica, és clar. No hi havia caigut.

si, 

a més et diré que per treure'n profit d'aquesta màquina l'has d'instal·lar una 
debian-amd64. Aquest port funciona bé a partir de etch. La sarge funciona a 
mitges.

Crec, pel que he vist que el chipset està suportat i no hauries de tenir 
gaires problemes. 

Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpeorqmoc135.pgp
Description: PGP signature


Reply to: