[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actulaitzacio mysql i errors de jocs de caractersL'Orestes té tota la raó del mon.

Si ara vols canviar el "collation" de totes les taules ho pots fer amb:
(en negreta la ordenació/comparació = collation que vols usar.)

<?php
global $db_url;
$database = parse_url($db_url);
$result = db_query('show tables');
while($tables = db_fetch_array($result)) {
  foreach ($tables as $key => $value) {
    db_queryd("ALTER TABLE %s COLLATE utf8_general_ci",$value);
  }
}
?>

	Cales Oriol


El dl 19 de 02 del 2007 a les 18:38 +0100, en/na Orestes Mas va escriure:
A Dilluns 19 Febrer 2007 07:08, Robert Garrigós Castro va escriure:
> He actualitzat el mysql 4.0 a 5 i tinc problemes amb els jocs de
> caràcters de les dades emmagatzemades. Les bbdd originals tenien dades
> en ut8 i amb el mysql5 consten com a suec. No he aconseguit res canviant
> el format de les taules a ut8. El curiós és que amb phpmyadmin i el
> navegador utilitzant utf8 veig les dades correctament. Consultant les
> dades amb el drupal no es visualitza el jocs de caràcters correcte, però
> sí qualselvo dada nova introduida desrpés de l'actualització.

No sé si pixo fora de test però em sonen campanes que això del suec no és pas 
la codificació de caràcters, sinó amb això que s'anomena "collation", o forma 
de comparar els caràcters. Surt bastant el "swedish" aquest perquè els 
senyors de MySQL són suecs i al capdavall l'ordenació de l'lfabet en suec i 
en català deu ser la mateixa.

A veure si això et serveix:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/charset-server.html

Orestes.

>
> Algú té alguna lleugera idea de si puc arreglar aquest embolic?
>


Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: