[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lentitud d'un portàtilJo vaig tenir un problema semblat amb la darrera versió d'ubuntu en el portatil.

Creia que tenia partició swap fins que vaig fer un cat /proc/meminfo  | grep Swap i la meva sorpresa va ser que ho tenia tot a zero.

Seguit les indicacions de la wiki d'ubuntu ho vaig arreglar, i aleatòriament hi havia cops que me deixava sense swap.

La millor opció va ser posar debian sid ;)

On 2/11/07, Carles Pina i Estany <carles@pina.cat> wrote:

Hola,

On Feb/11/2007, Carles Briansó wrote:
> El dg 11 de 02 del 2007 a les 13:01 +0200, en/na Carles Pina i Estany va
> escriure:
> > Hola,
> >
> > Tampoc és problema de resolució de DNS's cap a localhost. Tampoc
> > .Xauthoritzy. El driver de la tarja gràfica o sistema xorg no sembla
> > que sigui tant gran el problema. Li he dit ara que posi el driver
> > Vesa enlloc d'ati (per si hi ha algun problema allà).
> >
>
> Aquests problemes només apareixen en programes que treballen sobre les X
> o també en els de consola?

just ara li he comentat que faci un convert -resize de moltes fotos a un
script (no se m'acuden massa programes que facin anar la CPU/memòria en
mode texte i que un usuari pugui fer anar fàcilment

D'aquí una estona sabré resultats :-) (això sembla programació en Batch
del passat XD)

--
Carles Pina i Estany            GPG id: 0x8CBDAE64
        http://pinux.info       Manresa - Barcelona


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Guillem Mateu i Mascaró
Ciutat de Mallorca
http://enguillem.cat
jabber: gmateum@bulmalug.net

Reply to: