[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian en usb ( Una proposta )A quí pugui interessar ...

Tinc un petit projecte anomenat makeliveusbcd que és el que empro per
generar distribucions a mida, pensades per arrencar desde usb o bé CD/DVD.
Hores d'ara funciona amb Debian etch, encara que suposo que amb lleugeres
modificacions també ho faria amb sid.

Teniu un svn públic a.

svn checkout http://makelive.googlecode.com/svn/trunk/ makelive

i un repositori a.

deb http://www.serni.net/debian/ etch main

Haureu d'importar la clau pública i afegir-la a l'anell.

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 1974DA56
gpg --armor --export 1974DA56 | apt-key add -

El paquet s'instal·larà junt amb les seves dependències i la execució com
a root us informarà del seu funcionament.

debian:~# makeliveusbcd

Cal omplir el valor de les variables a
/etc/initramfs-tools-live/makeliveusbcd.conf.

O bé pasar-les com a paràmetre, i.e. debian:~# makeliveusbcd /media/hda8
/dev/hdc Provix nom_usuari_live.

A /media/el_que_sigui hi estarà accessible una Debian Etch instal·lada al
vostre gust que serà la futura live.

/dev/hdc el dispositiu de gravació

Provix el nom que vulgueu per a la vostra Live.

nom_usuari_live l'usuari per defecte de la live, cal que activeu l'accés
automàtic amb algun dels DM que ho suportin per al usuari escollit.

Un cop en execució, l'script generarà un fitxer squashfs de la
partició/directori ( en el cas d'emprar debootstrap ) escollida, després
us oferira la possibilitat d'instal·lar la live generada a un usb i
seguidament a un CD/DVD.

Si voleu modificar els splash actuals, que empra la GhostPC-2.1, haureu de
modificar els fitxers.

/etc/initramfs-tools-live/MASTERLIVEUSBCD/boot/grub/splashimages/debsplash.xpm.gz

/etc/initramfs-tools-live/MASTERLIVEUSBCD/splash.rle

Que aprofiti.Reply to: