[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nx per sargeA Dissabte 03 Febrer 2007 22:49, rpb va escriure:
> Hola
> Fins ara feia servir Xephyr per conectar-me remotament a un servidor i
> disposar de la comoditat d'un escriptori. Però al actualitzar a amd64,
> que és la arquitectura del meu ordinador d'escriptori, em vaig trobar
> que xephyr petava amb una violació de segment. Es tracta d'un bug que
> té l'aplicació per amd64, però veig que s'està tardant en arreglar-ho,
> així que volia provar alternatives.
> He sentit parlar de freeNX, però em trobo que no hi ha versió per
> Sarge, que és el que tinc al servidor, i per baixar-se NX recomanen
> afegir els repositoris de kanotix al sources.list. Però tinc entès
> que kanotix es construeix a partir de Debian Sid, el que em fa pensar
> que al instalar NX puc començar a tenir problemes de dependències i
> acabar amb un sistema trencat. Teniu alguna experiència amb NX en
> Sarge?

jo tinc experiència en Nx sobre sarge. Tinc un servidor amb el freenx des de 
fa més d'un any i a excepció d'un petit incident amb els caches ha funcionat 
perfectament. Tinc els paquets de:

# FreeNX
deb http://ace-host.stuart.id.au/russell/files/debian/sarge/ ./

i el que tinc muntat és:
ris:~# dpkg -l | grep nx
ii freenx     0.4.4+0.4.5-3 The FreeNX application/thin-client server ba
ii lynx      2.8.5-2sarge2 Text-mode WWW Browser
ii nxagent    1.4.92+1.5.0-3 NoMachine NX - nesting X server with roundtr
ii nxclient    2.0.0-98    NX Client
ii nxlibs     1.4.92+1.5.0-3 NoMachine NX - common agent libraries
ris:~#      

això si, t'he de dir que el freenx està modificat per poder soportar clients 
2.0 de nomachine i sobre arquitectura i386, no amd64. No tinc experiència 
sobre aquesta.

Leo-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpe_627uu6BU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: