[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb sambaHola,


El 20/01/07, rpb ha escrit:
Hola!

Tinc dues màquines, una amb Sarge i una altra amb etch. En les dues
tinc instal·lat un servidor samba, però només funciona a la sarge.
Inclús he provat un copy/paste del smb.conf de la sarge a la etch,
però ni així funciona. Les màquines windows veuen i interactuen bé amb
la sarge, però no amb la etch.

podria ser que el teu problema fos que ambdues màquines intenten fer
de LMB (local master browser). Ara parlo de memòria ja que fa temps
que ho tinc muntat i no ho recordo molt bé, però diria que només n'hi
pot haver un. Jo de tu miraria les directrius

#Browsing options
    domain master
    local master
    preferred master
    os level


Un altre tema, però, és que des de cap altra màquina linux puc veure
res del directori compartit de la sarge. De la etch, no puc ni entrar,
dóna aquest error:

No s'ha pogut mostrar els continguts de la carpeta. No s'ha pogut
visualitzar tot el contingut de «Xarxa de Windows: etch»

Suposo que tens instal·lat el smbfs (em sembla que últimament va
canviar de nom?). Quin error et dona si fas (des del linux client) un:

mount -t smbfs -o username=foo,password=bar //nom_màquina/recurs /directori


En la Sarge , sembla que hi puc entrar però em mostra un directori
buit, tot i que des de màquines windows puc veure i manipular els
fitxers.
Suposo que el tema dels permisos i usuaris el tens repassat i bé, no?
Això sembla una cosa trivial, però a vegades, ho és tant que se m'ha
passat per alt... Et connectes amb el mateix usuari des de windows que
des del linux client?

Seria interessant poder veure els fitxers de configuració de les dues
màquines...

Si vols entrar al món SMB (que és molt més profund del que pot semblar
a primer cop d'ull), aquesta web [1] és una meravella. Ara això sí,
baixa a molt baix nivell, però hi ha força enllaços interessants ;-D

Sort,

Marc.

[1] http://ubiqx.org/cifs/SMB.htmlReply to: