[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal・lar Debian a AMD64Molt bé, molt bé xD

 A veure tornant a l'arrel del tema:  tot resolt.

 Pel que fa a l'error del RAID0 (uuid que no correspon): quan arrencava amb knoppix, feia: mdadm --create /dev/md1 ... quan tenia que fer: mdadm --assemble ...!! res, fallos tontos que et fan perdre tot un diumenge.

 I en quan a l'error de l'audio: més amunt de les línies on sortia l'error,  deia quin fitxer n'era el culpable i a quina línia petava:

 /etc/hotplug/usb.agent

 L'he editat i li he comentat un "if" (shellscript: quina maravella, arriba estar amb C i tres pedres!!) que s'encarregava d'escanejar els dispositius USB. Per tant, ara el sistema ja m'arrenca i li he posat un nou kernel (ara haig de descomentar les línies comentades, per veure si amb el nou kernel li molen més).

 Ara el sistema ja arranca i va de maravella (l'audio i demés ja ho miraré demà). [Però que consti que he suat!!]

 Salut!

PS: També provaré amb Gentoo a veure si ric tant o més com amb Debian (per provar que no quedi :P)


On 1/29/07, Jaume Sabater <jaume@argus.net> wrote:
El Monday 29 January 2007 18:46, Lluís Gras va escriure:
> Ei !!! ... que això ens ha passat gairebé a tots, ens refiem massa de la
> "nena" i de tant en tant ens la clava, jo ja no sé quantes vegades una
> actualització del nucli o del grub m'ha deixat el sistema potes enlaire
> per la mania de posar root=/dev/algo enlloc del /dev/md1 que tocava ...

Certament, qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra...

Tot i que els teus descuits tenen sol・lució fàcil: Editar (o posar a mà) la
línia corresponent al GRUB o LILO.

> Backups quins backups ? ;-)

El "backup" és algo que no serveix per a res menys quan ho has perdut tot :P
--
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  Un hacker no va a reunions de hackers
   argus.net TECNOLOGIA CREATIVA
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
            Marc
              マルク
                  |V|4|?<
                     Linux user number #432293  -- http://counter.li.org/
Reply to: