[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bip a etchGràcies Albert i a la resta pels comentaris. Espero no haver-ho de menester en un futur ;)
Finalment fent una mica de neteja i ajustant la posició del ventilador de la CPU, ho he resolt.

Salut!

El 24/01/07, Albert Oliver Serra <brosaj@menta.net> ha escrit:
Hola llista!

* Toni Hermoso Pulido [23-01-2007 13:11:29] va escriure:

> Quan ho fa, sona el bip característic de l'altaveu del PC. Com
> desgraciadament, hi ha estones que s'hi està una bona estona fent-ho,
> m'arrisco a acabar boig o que els companys em pengin del coll si estic
> remenant l'ordinador amb nocturnitat.
> He emmudit el PC speaker des del control de l'àudio, i des del mateix
> alsamixer, però res... no sé si podria tractar-se d'algun bug...
> Alguna idea per on plantejar-ho, apart d'aturar el dimoni syslog, llevar
> l'altaveu o aconseguir una nova CPU?

Es pot llevar el so de l'altaveu del pc des del modconf; el modul es
troba en kernel/drivers/input/misc i es diu pcspkr

Espero que et funcioni
Albert


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: