[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: compilar docks a fluxbox"...potser una solució seria fer un aptitude purge..."

És el que he fet, i ara... no hi ha menú, només una barra que diu
fluxbox. Reinstalaré de nou.

"...la teva home era antiga (iso-elquesigui) i després has instal·lat
una etch (utf-8)?..."

No, és una etch nova de trinca. També estic provant fluxbox sobre una
ubuntu64 edgy i no tinc aquests problemes amb els accents. A més, a
sobre de les finestres hi tinc una pestanya, que no surt a la Debian
etch... (?)

Crec que vaig entenent lo dels menus. Hi ha els de ~/.fluxbox,
editables, que es poden generar amb el "generate menu" aquest, i
després n'he trobat uns altres, que són a /etc/X11/fluxbox, que suposo
que són els que venen en la instal·lació i que són els que estan en
català, i on diu que no els editis, i que si vols fer-ho els copiïs a
~/.fluxbox. També he trobat un binari "fluxbox.cat", que el startup
busca a /usr/share/fluxbox/nls/ca_ES.UTF-8 però aquest directori no hi
és, aquest fluxbox.cat està a es_ES@UTF-8. Crearé el directori i
posaré el fluxbox.cat allà, a veure què passa. Bé, ja estic
entretingut, seguiré provant i et dic com va...

RPB

Reply to: