[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

A etch li manca texlive-lang-catalanHola,

despres d'haver instal.lat unes quantes debian etch i haver baixat els paquets de texlive en varies d'aquestes instal.lacions m'he preguntat una i altra vegada com es que no existeix un paquet 'texlive-lang-catalan' que contingui els patrons de tall corresponents al catala i en canvi exiteixen innombrables 'texlive-lang-xxx' per altres idiomes. Ara fa un moment m'he adonat que els patrons de tall pel catala són a 'texlive-lang-spanish' !!! A banda de lectures politiques, la veritat és que això fa complicat trobar-los. Algu sap si hi ha cap raó per que sigui aixi?

sebas


Reply to: