[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes APTEl Tue, Nov 14, 2006 at 04:33:59PM +0100, Víctor Domènech ens deleit�mb les seg�paraules:
> Hola
> 
> Aquesta es l'eixida de la comanda
> 
> victor@k2:~$ df -h 
> S. fitxers      Mida En ús Lliure %Ús Muntat en 
> /dev/sda1       250M 219M  18M 93% / 
> udev          10M  60K  10M  1% /dev 
> devshm        249M   0 249M  0% /dev/shm 
> /dev/sda9       64G  17G  44G 28% /home 
> /dev/sda8       361M 8,6M 333M  3% /tmp 
> /dev/sda5       4,6G 2,1G 2,3G 48% /usr 
> /dev/sda6       2,8G 662M 2,0G 25% /var
> 
> 
> Ja he fet el apt-clean etc... 
> es monés un problema de tamany ?
> 
> en properes instalacions es millor tenir una partició arrel mes gran ?

Doncs quasi que si.

No he seguit el fil, pero... es un servidor on requereixis molta seguretat 
aquesta maquina? Pq si no es aixi, amb posar una particio per / i una altre 
per /home ja va sobrat...

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth
 
 Listening: Deep Purple (Made In Japan) - 6. LazyReply to: