[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fetchmail i postfixroot@kkk# cat /etc/postfix/main.cf
...
mail_spool_directory = /var/mail/ (o el que més t'agradi)
...
mailbox_command = procmail -a $EXTENSION
...

root@kkk# cat /etc/fetchmailrc

defaults
    proto pop3
poll pop.myisp.com
    user "nomespecial@elmeudomini.cat"
    pass "secret"
    is jordisoler
    user " borsaetrn@el segondomini.cat"
    pass "messecret"
    is *


On 11/2/06, stoker < stokerr@gmail.com> wrote:
Hola,


A la feina TOTS el correus que van al nostre domini els recull un ISP extern i
jo el reparteixo aquí amb un servidor windows que tenim.

Acabo de muntar un servidor de mail amb fetchmail+postfix+courier+squirelmail
per tal de substituir el servidor windows i funciona correctament com a
servidor internet però no aconsegueixo que fetchmail doni els missatges a
procmail, van a parar tots a /var/mail/root.

algú em pot indicar com dir a fetchmail que el que baixi ho doni a procmail
perque ho reparteixi a les busties?

SaludReply to: