[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: curiositatA Dijous 28 Setembre 2006 18:04, Ernest Adrogué va escriure:
> El dijous 28/09/06, a les 17:44 (+0200), Lluis Vilanova va escriure:
> > El Thu, Sep 28, 2006 at 04:30:07PM +0200, Pau Tallada Crespí ens deleit? 
amb les seg?ents paraules:
> > > Fins que no fa el timeout no retorna a l'estat «natural». Supòs que
> > > deu ser un bug... --
> >
> > ui... un bug... que no heu llegit mai aixo de "this is not a bug, it's a
> > feature" ? ;)
> >
> > ara que ho heu recordat, jo ja fa temps (anys) que m'hi havia trovat,
> > aixi que si encara hi es, o be es un bug que ningu s'ha dignat a
> > arreglar, o be es realment una "feature" :)
>
> Exacte, és una "feature".
> Ho he descobert llegint el UNIX-HATERS Handbook, diu:
>
>  «Unix was designed before the days of
> CRT displays on the console. For many of us, the main input/output device
> was a 10-character/second, all uppercase teletype (advanced users had 30-
> character/second teletypes, with upper- and lowercase, both). Equipped
> with a paper tape reader, I hasten to add. No, those were the real days of
> computing. And those were the days of Unix. Look at Unix today: the rem-
> nants are still there. Try logging in with all capitals. Many Unix systems
> will still switch to an all-caps mode. Weird.»
>
> Els que no podeu entrar és que probablement heu escrit la
> contrassenya en majúscules :)

Mmmmolt interessant...

Gràcies per la informació!

Pau Tallada.

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpfAuye_lTYr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: