[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: shell scriptHola
he vist i provat diferentes maneres per arrencar un script al iniciar sessio, he optat pel ./kde/autostart i funciona sese problemas pero no hi ha manera que automaticament tanqui la sessio de les xwindow i apareguí la pantalla de tancar sistema reiniciar sessió etc..

Algú sap com fer-ho, al principi del fil hi ha l'script que utilitzo

gracies

2006/9/22, Lluis <xscript@gmx.net>:
No he seguit el fil, pero hi ha una especificacio de freedesktop per a
estandaritzar el autostart:

http://standards.freedesktop.org/autostart-spec/autostart-spec-latest.html

apa!

El Fri, Sep 22, 2006 at 04:05:31PM +0200, Griera ens deleit� amb les seg�ents paraules:
> Hola:
>
> A Divendres 22 Setembre 2006 13:35, Víctor Domènech va escriure:
>> un altre cosa, on és millor posar l'script perque s'inici al acabar
>> d'arrencar l'escriptori?
>
> Poder és una obvietat, però jo els poso a ~/.kde/Autostart.
> De l'altre problema, ni idea. Ho sento.

--
"And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
something new, the whole world becomes that much richer."
-- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
Tollbooth

Listening: Deep Purple (Machine Head) - 1. Highway Star


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Víctor  Domènech
Goya 11 1r 2a
08012 Barcelona
katibu@gmail.com
617 41 81 99
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
Reply to: