[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Doncs no ... era: De GRUB i MBR ...La darrera teoria sobre el problemilla amb GRUB i el MBR perdut tampoc era
correcta però ara en tinc una altra que em sembla definitiva.

Quan es modifica la taula de particions i concretament una particio DOS el
mateix sfdisk et recomana d'esborrar els primers 512 bytes de la partició
amb quelcom semblant a dd if=/dev/zero of=/dev/hda1 bs=512 count=1

La veritat és que quan ho he vist ja havia provat una solució alternativa
que era reinstal·lar el grub en mode batch.


Reply to: