[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: De GRUB i MBR ...el dd te una opcio per passar-li quants blocs vols copiar, crec que era amb 
count

el Saturday 02 September 2006 19:44, Lluís Gras va escriure:
> > Hola,
> > Per copiar tot el disc pots fer-ho directament amb el dd i també t'hi
> > inclourà
> > la MBR.
>
> Si però la cosa és podria eternitzar perque el dd ho copiaria tot, espais
> buits inclosos, i hores d'ara i tinc tres particions ( win98se + Linkat +
> Debian ) més una de swap, vegis:
>
> cosa@ns1:~$ ls GHOSTING/
> hda1-fat32.000  hda1-fat32.001  hda5-ext3.000  hda6-ext3.000
> cosa@ns1:~$ du -ch GHOSTING/
> 5,1G    GHOSTING/
> 5,1G    total
>
> i això està en gz !!!
>
> Per sort la cosa va bastant més ràpida alhora de restaurar les imatges.Reply to: