[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: el blues del bluez> Hola.
>
> Fa temps que tinc un portàtil sense bluetooth però amb USB i un adaptador
> bluetooth per USB (Conceptronic 1177). També tinc un telèfon mòbil
> Siemens SP65 (Siemens va fer pressió per a les patents de programari,
> però Nokia, Ericsson i d'altres també, i Siemens porta T9 - patentat :( -
> en català. mentre que molts altres no).
>
> Mai he aconseguit enviar SMS des del protàtil (escriure al teclat del
> SP65 és un conyàs, amb T9 i tot). He provat en gnokii però no l'he
> aconseguit
> fer anar. El que si que he aconseguit és escriure un simple fitxer en
> UTF-8
> i enviar-lo per obexftp (via Bluetooth) al mòbil. Quan el mòbil el rep el
> puc enviar via SMS o sia queigualment m'estalvio d'escriure. Això ho he
> anat
> fent com una vegada al mes oencara no des de fa força mesos.
>
> Però d'ençà de l'ultima actualització del Debian inestable que no hi ha
> manera. Cada cop que provo de fer
>
> obexftp -b 00:01:E3:54:80:5C -B 5 -p fitxer.txt
>
> em surt un missatge com ara
>
> Browsing 00:01:E3:54:80:5C ...
> Channel: 5
> Connecting...failed: connect
> Still trying to connect
> Connecting...failed: connect
> Still trying to connect
> Connecting...failed: connect
> Still trying to connect
>
> i al mateix temps el mòbil em demana un PIN.
>
> Crec recordar que el PIN me'l va demanar la primera vegada
> que ho vaig configurar, vaig posar el mateix al portàtil i
> al mòbil i el que és segur és que
> després no me'l va preguntar mai més.
>
> Però d'ençà d'ahir (o sia des del primer intent després de
> l'actualització de sid recent), que me'l torna a demanar,
> i no me n'accepta cap. Al mòbil surt una pantalleta per
> entrar el PIN, i ni posant-li el que tinc a
>
> /etc/bluetooth/passkeys/default
> ni el que hi ha a
> /etc/bluetooth/pin
> ni el de
> /etc/bluetooth/hcid.conf
> ni un en blanc ni un d'aleatori
> no em deixa connectar
>
> He posat el portàtil als dispositius confiables del mòbil,
> he anul·lat la seguretat dle bluetooth al portàtil,
> he fet /etc/init.d/bluetooth restart i /etc/init.d/dbus-1 restart
> i no séquantes coses més, però no hi ha manera.
>
> El bluez-pin no em funciona, sembla que està obsolet, i
> el /usr/lib/bluetooth/add-passkey --default
> em diu
> Can't register passkey agent
> Passkey agent already exists
>
> Però al /var/log/syslog surt
>
> Aug 6 16:50:19 localhost hcid[20778]: Bluetooth HCI daemon
> Aug 6 16:50:19 localhost hcid[20778]: Register path:/org/bluez
> fallback:1
> Aug 6 16:50:19 localhost sdpd[20781]: Bluetooth SDP daemon
> Aug 6 16:50:19 localhost hcid[20778]: Device hci0 has been added
> Aug 6 16:50:19 localhost hcid[20778]: Can't write inquiry mode for hci0:
> Input/output error (5)
> Aug 6 16:50:19 localhost hcid[20778]: Register path:/org/bluez/hci0
> fallback:0
>
> Però no sé què he de fer per permetre que escrigui el inquiry mode
> (segons el changelog sembla que això ja no ho hauria de fer, la versió
> 3.1
> de bluez-utils). Em sebla que això abans (quan funcionava la
> transferència per
> obexftp) no sortia.
>
> En sabeu res ? Sabeu què puc fer per recuperar la funcionalitat del
> obexftp sobre bluetooth
> que tenia abans ?
>
> dpkg -l "*bluez*"
> Desitjat=Desconegut(u)/Instal·la(i)/Elimina(r)/Neteja(p)/Atura(h)
> | Estat=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
> |/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Estat,Err:
> majúsc.=dolent)
> ||/ Nom      Versió     Descripció
> +++-==============-==============-============================================
> pn bluez-cups   <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
> un bluez-firmware <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
> ii bluez-hcidump 1.31-1     Analyses Bluetooth HCI packets
> un bluez-pan   <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
> pn bluez-pcmcia-s <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
> ii bluez-pin   0.30-2.1    Bluetooth PIN helper with D-BUS support
> un bluez-sdp   <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
> ii bluez-utils  3.1-3.1    Bluetooth tools and daemons
> pn kernel-patch-2 <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
> pn kernel-patch-2 <cap>     (no hi ha cap descripció disponible)
>
>
> a /etc/bluetooth/hcid.conf posa:
> #
> # HCI daemon configuration file.
> #
>
> # HCId options
> options {
> 	# Automatically initialize new devices
> 	autoinit yes;
>
> 	# Security Manager mode
> 	#  none - Security manager disabled
> 	#  auto - Use local PIN for incoming connections
> 	#  user - Always ask user for a PIN
> 	#
> 	#security auto;
>     security none;
>
> 	# Pairing mode
> 	#  none - Pairing disabled
> 	#  multi - Allow pairing with already paired devices
> 	#  once - Pair once and deny successive attempts
> 	pairing multi;
>
> 	# Default PIN code for incoming connections
> 	passkey "1234";
> }
>
> # Default settings for HCI devices
> device {
> 	# Local device name
> 	#  %d - device id
> 	#  %h - host name
> 	name "%h-%d";
>
> 	# Local device class
> 	class 0x3e0100;
>
> 	# Default packet type
> 	#pkt_type DH1,DM1,HV1;
>
> 	# Inquiry and Page scan
> 	iscan enable; pscan enable;
>
> 	# Default link mode
> 	#  none  - no specific policy
> 	#  accept - always accept incoming connections
> 	#  master - become master on incoming connections,
> 	#      deny role switch on outgoing connections
> 	lm accept;
>
> 	# Default link policy
> 	#  none  - no specific policy
> 	#  rswitch - allow role switch
> 	#  hold  - allow hold mode
> 	#  sniff  - allow sniff mode
> 	#  park  - allow park mode
> 	lp rswitch,hold,sniff,park;
> }
>
> i a
> /etc/dbus-1/system.d/bluez-hcid.conf
> posa
> <!-- This configuration file specifies the required security policies
>   for BlueZ hcid to work. -->
>
> <!DOCTYPE busconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration
> 1.0//EN"
> "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd";>
> <busconfig>
>
>  <!-- ../system.conf have denied everything, so we just punch some holes
> -->
>
>  <policy user="root">
>   <allow own="org.bluez"/>
>  </policy>
>
>  <policy at_console="true">
>   <allow send_destination="org.bluez.Adapter"/>
>   <allow receive_sender="org.bluez.Adapter"/>
>
>   <allow send_path="/org/bluez/Adapter"/>
>
>   <allow send_destination="org.bluez.Manager"/>
>   <allow receive_sender="org.bluez.Manager"/>
>
>   <allow send_path="/org/bluez/Manager"/>
>
>   <allow send_destination="org.bluez.Security"/>
>   <allow receive_sender="org.bluez.Security"/>
>  </policy>
>
> </busconfig>
>
> Gràcies per qualsevol suggerència.

Ja t'avanço que ni flors, però donat que empres un adaptador usb et
comento que amb alguna recent actualització de sid i va haver alguna cosa
amb dbus o amb hal que no permetia accedir als dispositius usb si l'usuari
no estava al grup powerdev.

De fet per defecte al final de /etc/dbus-1/system.d/hal.conf hi tens
quelcom semblant a:

 <!-- You can change this to a more suitable user, or make per-group -->
 <policy group="powerdev">
  <allow
send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement"/>
  <allow send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.LaptopPanel"/>
 <!--
  <allow send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Volume"/>
  <allow send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Volume.Crypto"/>
 -->
 </policy>

</busconfig>

Jo ara ho tinc amb el grup

 <!--
  <allow send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Volume"/>
  <allow send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Volume.Crypto"/>
 -->

descomentat i amb el meu usuari a powerdev i després de reiniciar el
sistema la cosa va tornar a la normalitat.

Sort.Reply to: