[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mount floppy0quan el tinguis muntat pots fer un link simbolic, que és el que fa el sistema quan a l'escriptori veus apareixer la icona del usb o el cdrom...:

#ln -s /media/usb /home/usuari/Desktop/usb

#ls -l /home/usuari/Desktop
total 0
lrwxrwxrwx   1  root root 10 2006-06-27 17:17  usb -> /media/usb


2006/6/27, Antoni Mas i Soler <antomassol@gmail.com >:
>   'auto' fa que es munti solet en botar la màquina.
>   'user' permet que un usuari normal monti.
>   'users' permet que un usuari normal monti i desmonti.

Una cosa, així com és que jo tinc "user" a la disquetera i al dvd-rom
i puc desmuntar-los com a usuari normal???Reply to: