[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: glxgears no es troba:P

hubble@niebla:~$ glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark
4507 frames in 5.0 seconds = 901.304 FPS
4432 frames in 5.0 seconds = 886.366 FPS
4420 frames in 5.0 seconds = 883.874 FPS
4339 frames in 5.0 seconds = 867.072 FPS

apa,

8-)

On Thu, 22 Jun 2006 23:38:16 +0200
Manel Martínez de Arcos <manelmartinez@menta.net> wrote:

> Hola,
> Si però ara ja no diu els frames per segon. Crec que s'ha d'executar amb 
> un flag molt friki del tipus:
> glxgears -iagreeglxgearsisnotabenchmark (aquest no és he!!)
> 
> Si algú el sap que ho digui :-)
> 
> hubble wrote:
> > On Thu, 22 Jun 2006 20:21:18 +0200
> > "Pep Buades" <unaltremon@gmail.com> wrote:
> >
> >  
> >> Per comprovar l'acceleració gràfica amb nVidia, uso a cops glxgears.
> >>
> >> Ahir vaig observar que el monitor no es quedava en standby al cap d'hores de
> >> ni atracar-me a l'ordinador. Vaig escriure "glxgears" i em diu que "command
> >> not found" .
> >>
> >> efectivament, no hi és a /usr/X11R6/bin/ com tampoc el "glxinfo".
> >>
> >> Vaig reinstal.lar els controladors de nvidia i ara el monitor s'atura sol,
> >> però no tinc el "glxgears".
> >>
> >> Sabeu com ho puc instal.lar, o descarregar...?
> >>
> >> Gràcies
> >>
> >>   
> > hubble@niebla:~$ apt-cache search glxgears
> > mesa-utils - Miscellaneous Mesa GL utilities
> >
> >
> > hubble@niebla:~$ aptitude search mesa-utils
> > p  mesa-utils           - Miscellaneous Mesa GL utilities
> > ----------------->(la p t'informa que no està instalat)
> >
> >
> > hubble@niebla:~$ apt-cache show mesa-utils
> > Package: mesa-utils
> > Priority: optional
> > Section: x11
> > Installed-Size: 60
> > Maintainer: Debian X Strike Force <debian-x@lists.debian.org>
> > Architecture: i386
> > Version: 6.3.2-2.1
> > Replaces: xbase-clients (<< 6.8.2-38)
> > Depends: freeglut3, libc6 (>= 2.3.6-6), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglu1-mesa | libglu1, libx11-6
> > Filename: pool/main/m/mesa-utils/mesa-utils_6.3.2-2.1_i386.deb
> > Size: 19416
> > MD5sum: f82c1d2e78ad7b5fac56bc7b388fcb45
> > Description: Miscellaneous Mesa GL utilities
> > This package provides several basic GL utilities built by Mesa, including
> > glxinfo and glxgears.
> >
> >
> > hubble@niebla:~# aptitude install mesa-utils
> >
> >
> > apa, 
> >
> > 8-)
> >
> >
> >
> >  
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    Reply to: