[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: glxgears no es trobaHola,
Si però ara ja no diu els frames per segon. Crec que s'ha d'executar amb un flag molt friki del tipus:
glxgears -iagreeglxgearsisnotabenchmark (aquest no és he!!)

Si algú el sap que ho digui :-)

hubble wrote:
On Thu, 22 Jun 2006 20:21:18 +0200
"Pep Buades" <unaltremon@gmail.com> wrote:

Per comprovar l'acceleració gràfica amb nVidia, uso a cops glxgears.

Ahir vaig observar que el monitor no es quedava en standby al cap d'hores de
ni atracar-me a l'ordinador. Vaig escriure "glxgears" i em diu que "command
not found" .

efectivament, no hi és a /usr/X11R6/bin/ com tampoc el "glxinfo".

Vaig reinstal.lar els controladors de nvidia i ara el monitor s'atura sol,
però no tinc el "glxgears".

Sabeu com ho puc instal.lar, o descarregar...?

Gràcies

hubble@niebla:~$ apt-cache search glxgears
mesa-utils - Miscellaneous Mesa GL utilities


hubble@niebla:~$ aptitude search mesa-utils
p  mesa-utils           - Miscellaneous Mesa GL utilities
----------------->(la p t'informa que no està instalat)


hubble@niebla:~$ apt-cache show mesa-utils
Package: mesa-utils
Priority: optional
Section: x11
Installed-Size: 60
Maintainer: Debian X Strike Force <debian-x@lists.debian.org>
Architecture: i386
Version: 6.3.2-2.1
Replaces: xbase-clients (<< 6.8.2-38)
Depends: freeglut3, libc6 (>= 2.3.6-6), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglu1-mesa | libglu1, libx11-6
Filename: pool/main/m/mesa-utils/mesa-utils_6.3.2-2.1_i386.deb
Size: 19416
MD5sum: f82c1d2e78ad7b5fac56bc7b388fcb45
Description: Miscellaneous Mesa GL utilities
 This package provides several basic GL utilities built by Mesa, including
 glxinfo and glxgears.


hubble@niebla:~# aptitude install mesa-utils


apa,
8-)


Reply to: