[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traslladar instal·lacióHola,

Això sol passar amb Windows ;-) Però amb Linux, ja li pots canviar el maquinari tant com vulguis, que si està el nucli modularitzat (si no l'has compilat tu, vaja), no tindràs cap tipus de problema.

At 22:41 14/06/2006, you wrote:
Hola llisters, tinc la oportunitat de canviar la placa mare i CPU del meu ordinador per una de millor, el dilema que tinc, és quina és la millor manera de fer-ho, ja que estic segur que no m'arrencarà el SO després de fer el canvi, hi ha alguna manera de fer el trasllat de la meva Debian (ràpida si pot ser :) o bé haig de fer una instal·lació des de 0 ? Hi ha alguna manera de saber els "packets" que tinc instal·lats ara per reproduir la instal·lació més tard ?

Gràcies per endavant!

P.D.: Tinc una Debian Testing.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715
Clau GnuPG: 0xCE96500B


Reply to: