[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Buscar el salt de linea amb open officeEl Sun, Jun 11, 2006 at 11:23:46AM +0200, Sergi Gellida deia:
> Hola. No acaba de funcionar.
> 
> Jo vull eliminar lines com:
> 
> [editar]
> 
> I poso al camp de Cerca $[editar] 
> i no em troba res.
>

i si poses \[editar\]$
?

si tens activades expressions regulars, 
$[editar] no hauria de casar amb res,
perquè $ casa amb final de línia i 
[editar] casa o bé amb una e o bé amb una d o amb una i o una t o una a o una r,
però si poses [editar] després de $ 
només casa amb alguna d'aquestes lletres després 
del final de línia, i cap línia té lletres després del final de línia. Per 
això se'n diu final de línia. 

Resum resumídissim d'expressions regulars:
una expressió regular és una cadena de càracters que defineix un 
conjunt de cadenes de caracters. Les cadenes que pertanyen al conjunt 
definit es diu que casen o coincideixen ambl'expressió regular.
Per això van bé per buscar, perquè pots buscar més d'una cadena d'un sol cop.

un caràcter coincideix amb ell mateix, excepte si té un significat especial (com '[' o ']')
i llavors has de posar el caràcter escapat amb \ per buscar-lo (per exemple '\[' o \]')
. casa amb qualsevol caràcter
[abc] casa amb una a o una b o una c. [a-z] casa amb qualsevol lletra minúscula, etc.
una expressió regular al costat d'una altra coincideix amb qualsevol concatenació 
d'una cadena que coincideixi amb la primera i una altra que coincideixi amb la segona.
^ coincideix mab principi de linia
$ coincideix amb final de línia
? coincideix en 1 o 0 aparicions de la expressió regular anterior
* coincideix amb 0 o més aparicions de l'expressió regular anterior
+ coincideix amb 1 o més aparicions de l'expressió regular anterior
| coincideix qualsevol cosa que coincideix amb l'expressió regular anterior o 
  amb qualsevol cosa que coincideixi amb l'expressió regular posterior (és la 
  unió dels conjunts de cadenes que casen amb l'expressió de cada costat)
() serveix per agrupar expressions regulars

i més coses que farien per un resum menys resumidíssim.
Per cert espero que això serveixi per OpenOffice, a tot arreu va si fa no fa igual.

-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.catReply to: