[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

reenviar missatges amb evolutionHola
voldria reenviar missatges amb adjunts amb l'evolution, he vist tres
opcions a Edita->preferències ->preferències del redactor->estil del
reenviament:

Citat - missatge si, sense basura ascii, però no surten els adjunts
Inserit - missatge si, sense basura ascii, però tampoc surten
adjunt - missatge en blanc, tot enviat com adjunt: el missatge amb tota
la basurilla ascii que seria l'adjunt, l'adjunt original (foto,
document) i un attachment(1).dat que torna a ser el missatge més la
basurilla ascii.

Jo només vull reenviar el missatge exactament igual que el que m'arriba
a mi, com feia anteriorment amb kmail, però no trobo què més puc remenar
per aconseguir-ho.

rpbReply to: