[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configuració tageta TV.A Dijous 11 Maig 2006 13:49, Benjamí Villoslada va escriure:
> A Dijous 11 Maig 2006 01:36, Joan Alfonso va escriure:
> > bttv0: using:  *** UNKNOWN/GENERIC ***  [card=0,autodetected]
>
> Hauries d'intentar passar al mòdul bbtv0 el model de tarja que tens.

Perdó, volia dir bttv, ai la dislèxia :)

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: