[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: shell script tags ID3Marc LM dixit:
> Sabrieu si hi ha alguna utilitat per línia de comandes per llegir i
> actualitzar aquests tags (tags ID3, música en format MP3)?

Em sembla que jo havia fet servir 'id3v2' per alguna cosa senzilleta, però 
normalment acabo fent servir el 'easytag' que, tot i que vagi amb una GUI, és 
una béstia. :-)

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: