[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el localeA Dijous 20 Abril 2006 04:17, Benjamí Villoslada va escriure:
> A Dijous 20 Abril 2006 01:26, Leopold Palomo Avellaneda va escriure:
> > leo@indiana:~$ ca\303\247ar
> > bash: caçar: command not found
> >
> > fixeu-vos que el que jo escrit no surt bé, però el sistema si que ho ha
> > entès bé, ja que m'ho respon bé.
> >
> > Alguna idea?
>
Ho sento,
però a mi em passa el mateix, i sé com adobar-ho.

> La sortida dels missatges és en UTF, però no el nom de l'arxiu que
> l'escrius en una notació equivalent a base de cops de tecla TAB, veritat?
> :)
>
> Cal que converteixis els noms (i contingut) dels arxius. No ho he provat
> mai, no puc parlar amb seguretat, però en teoria iconv ho fa.
Crec que no, és a dir, com a mínim en el meu cas, els fitxers estan codificats 
correctament en UTF8. Tant el konqueror com un `ls` de la consola mostren 
correctament els caràcters especials.

A veure si entre tots ho arreglem!

Pau Tallada.

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpaUP4Ap2UEB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: