[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFS> I un link no t'aniria bé?
>
>> El Wed, Apr 12, 2006 at 11:09:03PM +0200, Jordi Funollet ens deleità amb
>> les següents paraules:
>>> Als logs no et canta res? Perque no proves a fer l'export amb línia de
>>> comanes, a veure què et diu?
>>>
>>> 	# exportfs -v ...
>>
>> res de res...
>>
>> xxx@dante:~$ exportfs -v
>> /pub            192.168.135.0/255.255.255.0(rw,wdelay,root_squash)
>>
>>
>> Arrencant portmap, nfs-kernel-server i nfs-common per ordre:
>>
>> Apr 12 23:27:36 dante kernel: NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the
>> NFSv4 state recovery directory
>> Apr 12 23:27:36 dante kernel: NFSD: starting 90-second grace period
>> Apr 12 23:27:45 dante rpc.statd[26757]: Version 1.0.7 Starting
>> Apr 12 23:27:45 dante rpc.statd[26757]: statd running as root. chown
>> /var/lib/nfs/sm to choose different user
>> Apr 12 23:28:04 dante mountd[26746]: authenticated mount request from
>> jupiter:686 for /pub (/pub)
>>
>> no en tinc ni idea... :?
>>
>> apa!

Servidor no hi enten gaire de nfs però m'ha semblat veure que s'utilitza
unionfs per fer cosetes d'aquestes amb nfs, pots donar-hi un cop d'ull a
http://www.fsl.cs.sunysb.edu/pipermail/unionfs/

vinga ...
Reply to: