[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

crear una NatCom puc crear una Nat amb el openvnc o un altre programa, li he fet help i man, ho he llegit i he provat un fum d'opcions però no vol ni a la de tres.
Reply to: