[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el localeA Divendres 07 Abril 2006 16:56, vicent-a-vcubells.net va escriure:
> Envia'ns un cat /etc/fstab !!!

Hi ha qualque cosa relacionada amb el sistema d'arxius --que ara no recordo, 
estaria bé repassar-la O:)-- però els locale tenen pes també:  és la 
codificació del que desem dins els arxius.  També la codificació dels 
caràcters especials que entrem als noms dels arxius.

Per això quan sorgí el bug, en el meu cas molts noms d'arxius amb caràcters 
especials van deixar de veure's bé.  En vaig rectificar un parell, van quedar 
amb ISO, i ara que he pogut solucionar el bug (*), torno a veure'n malament: 
els entrats aquests dos dies.

(*) amb el workaround a la plana del bug: llevar les comentes al LANGUAGE 
perquè quedi LANGUAGE=ca_ES:ca:en_GB:en.

Un dpkg-reconfigure locales ja no peta però tampoc no ho ha deixat bé, seguia 
amb la mateixa sortida buida del comandament locale.  Ha calgut descomentar 
les dues entrades de l'/etc/environment, tenien un # a cada entrada:

------------------------------------------
$ cat /etc/environment
LANGUAGE="ca_ES:ca:en_GB:en"

LANG=ca_ES.UTF-8
------------------------------------------

Ara funciona (**): Firefox i OOo en català, admeten caràcters especials.

No tenc accés a cap més sid per contrastar-ho: ha d'estar així, veritat?  M'ho 
fa dubtar que el dpkg-reconfigure locales no ho fes.

(**)

------------------------------------------
$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LANGUAGE=ca_ES:ca:en_GB:en
LC_CTYPE="ca_ES.UTF-8"
LC_NUMERIC="ca_ES.UTF-8"
LC_TIME="ca_ES.UTF-8"
LC_COLLATE="ca_ES.UTF-8"
LC_MONETARY="ca_ES.UTF-8"
LC_MESSAGES="ca_ES.UTF-8"
LC_PAPER="ca_ES.UTF-8"
LC_NAME="ca_ES.UTF-8"
LC_ADDRESS="ca_ES.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ca_ES.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ca_ES.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ca_ES.UTF-8"
LC_ALL=
------------------------------------------


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: