[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CursorsBones Benjamí,

Dubto que hi hagi un paquet al apt amb cursors, el que si que et puc dir es 
que això d'instalar a mà hem sembla que és qüestió d' "arrosegar&deixar", o 
seleccionar el tar.gz.

Sort,

Marc Rabell

A Divendres 07 Abril 2006 16:24, Benjamí Villoslada va escriure:
> Tenc els cursors clàssics de les X --el rellotge de canell amb corretja
> :)-- i no se trobar cap paquet amb una cosa com aquesta:
>
> http://www.kde-look.org/content/show.php?content=28310
>
> Abans de posar-los a mà, sabeu de repositoris amb paquets de cursors?  Als
> que tenc no n'hi ha gaires:
>
> ---------------------------------------------
> $ apt-cache search cursor|grep -i mouse
> artwiz-cursor - artwiz futuristic mouse cursor for x11
> big-cursor - larger mouse cursors for X
> comixcursors - X11 mouse theme with a comic feeling
> crystalcursors - X11 mouse theme with the crystal look&feel
> kmousetool - KDE mouse manipulation tool for the disabled
> oneko - a cat chases the cursor (now a mouse) around the screen
> wininfo - displays information about X windows under the mouse cursor
> xeji - Yet Another Follow the Mouse X demo
> xlaby - Collect four items from an xmaze using the mouse to move
> ---------------------------------------------Reply to: