[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: detectar i configurar ethernetEl Jueves, 6 de Abril de 2006 18:22, juan perez escribió:
> Hola a tots:
> al fer # ifconfig eth0 up
> no diu res
>
> En fer # lsmod | grep 3c59x
> diu
> 3c59x    39368  0
>
> En la partició de windows les dades de red són:
> ip = 192.168.0.216
> mascara=255.255.255.0
> gataway=192.168.0.1
> DNS=213.168.200.237
> i va conectat a un router amb ip dinamica
> Com configure /etc/network/interfaces per tal que arranque i la
> detecte automaticament la ip ??
>
Afegeix-hi :

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.216
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.0.255
    network 192.168.0.0
    gateway 192.168.0.1


Pels dns pots fer:
#echo "nameserver 213.168.200.237" > /etc/resolv.conf

(tb es podria posar al network interfaces, crec que seria algo així: 
dns-nameserver 213.168.200.237, cal paquet resolv.conf)

Pots fer $man interfaces
> Joan.
>
>
>
> --
> Juan Perez.Reply to: