[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

detectar i configurar ethernetBones a tots i totes:
Tinc problemes per configurar la tarja ethernet , heus ací el que fet:
# ifconfig
debian:/home/joan# ifconfig
lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:28860 (28.1 KiB) TX bytes:28860 (28.1 KiB)

no detecta eth0

debian:/home/joan# lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82865G/PE/P DRAM
Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corp. 82865G Integrated
Graphics Device (rev 02)
0000:00:03.0 PCI bridge: Intel Corp. 82865G/PE/P PCI to CSA Bridge (rev 02)
0000:00:1d.0 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB
UHCI #1 (rev 02)
0000:00:1d.1 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB
UHCI #2 (rev 02)
0000:00:1d.2 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB
UHCI #3 (rev 02)
0000:00:1d.3 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB
UHCI #4 (rev 02)
0000:00:1d.7 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2
EHCI Controller (rev 02)
0000:00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev c2)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Bridge (rev 02)
0000:00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) Ultra
ATA 100 Storage Controller (rev 02)
0000:00:1f.3 SMBus: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus
Controller (rev 02)
0000:00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801EB/ER
(ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02)
0000:01:01.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82547EI Gigabit Ethernet
Controller (LOM)
0000:02:01.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M
[Tornado] (rev 78)
0000:02:05.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23
IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)

debian:/home/joan# apt-get install modconf
.
i després faig
.
debian:/home/joan# modconf
 vaig a kernel/drivers/net
 i com la meva tarja 3Com 3c905C es 3c59x (3c590/3c900 series)

acabe la instalació amb exit i faig
 # /etc/init.d/networking restart
ara faig
# ifconfig
i surt
debian:/home/joan# ifconfig
lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:28860 (28.1 KiB) TX bytes:28860 (28.1 KiB)


Vaig instal·lar Debian sarge amb l'opció linux26
que puc fer ara ?

Atentament,
Joan.
--
Juan Perez.Reply to: