[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

APTITUDEHOLA DE NOU....
Estic intentant muntar un Debian mínim.
Després de la instal·lació, utilitzo aptitude per sel·leccionar paquets.
Marco amb un + els paquets que vull instal·lar.
Però després, ja no sé com executar la sel·lecció, o sigui, que realment ho
instal·li.
Si premo g em desmarca tot el que tenia marcat i em diu que no s'instal·larà
cap paquet.

Alguna observació ?

PEP
Reply to: