[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Temperatura disc durPel que veig tens el mateix que jo i també deu ser d'un portàtil. Pel que tinc 
entès els portàtils aguanten més la calor.

El meu el tinc a 33º, per aixo...

A Dimecres 25 Gener 2006 22:11, Miguel Gea Milvaques va escriure:
> Jordi Funollet wrote:
> > Andreu Bassols Alcón dixit:
> >>delhi:~# hddtemp /dev/hda
> >>/dev/hda: FUJITSU MPG3204AT E: 18°C
>
> Ufffff... pues jo espere tindre mal calibrat....
>
> trabajo@ellobo:~/mtere$ sudo hddtemp /dev/hda
> /dev/hda: TOSHIBA MK4025GAS: 45°CReply to: