[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Temperatura disc durÒsti, no havia caigut en això, seré palluç....

De fet l'estufa fa poc que està enjegada, i ara mateix el hddtemp reporta 20º per tant...

a) està mal calibrat
b) ja tinc termòmetre per l'habitació

:)

At 12:30 25/01/2006, you wrote:
En cap cas el ventilador et posarà el disc dur més fresc que la temperatura
ambient. Per tant, o tens el hddtemp mal calibrat o ara mateix t'estàs pelant
de fred.
;-)

Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715


Reply to: