[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: There are no public key available for the following key IDsSi senyor, moltes gracies a tots :)


On Sat, 14 Jan 2006 14:14:47 +0000
Txeik <alatak@gmail.com> wrote:

> A Dissabte 14 Gener 2006 12:06, hubble va escriure:
> > Hola,
> >
> > Desde fa un mes d'una setmana, cada vegada que actualitzo la meva base de
> > dades de paquets (apt-get update), em dona un missatge d'error de que no
> > troba la clau publica gpg dels paquets de debian.
> >
> > Jo vec (etherape) que es conecten als servidors adecuats: ftp.fr.debian.org
> > i baixen e instalen paquets, pero sempre em dona aquest error a l'hora de
> > actualizar la base de dades de paquets:
> >
> > niebla:~# apt-get update
> > Ign file: apt-build Release.gpg
> > Des:1 file: apt-build Release [89B]
> > Ign file: apt-build/main Packages
> > Des:2 http://ftp.fr.debian.org unstable Release.gpg [378B]
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable Release
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/main Packages
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/contrib Packages
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Packages
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/main Sources
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/contrib Sources
> > Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Sources
> > 90B descarregats en 1s (56B/s)
> > S'està llegint la llista de paquets... Fet
> > W: There are no public key available for the following key IDs:
> > 010908312D230C5F
> > W: Potser voldreu executar apt-get update per a corregir aquests problemes
> > niebla:~#
> >
> > He probat canviant el servidor (ftp.fi.debian.org)
> >
> > Sabeu com s'arregla? o es que a unstable no es signen els paquets (encara
> > que fa unes setmanes si que es feia)? o que deu de ser?
> >
> > apa,
> >
> > un intrigat amb començaments de paranoia :)
> 
> proba això
> 
> wget http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2006.asc -O - | apt-key add - 
> 
> txeik
> 


-- 
*****************************************************************
*       gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485        *
*****************************************************************
   Reply to: