[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

instal.lar skype a ubuntuHola,

És la segona vegada que intento instal.lar skype amb el paquet .deb que es baixa de la pàgina de skype, sense cap resultat. Agrairia qualsevol ajuda. Sembla que hi ha una mena de circle viciós, i em surprén sobretot que el sistema no pugui resoldre les dependències ell sol.

Això és el que faig:

xinelo@micho:~$ cd downloads/
xinelo@micho:~/downloads$ ls
skype_1.2.0.18-1_i386.deb
xinelo@micho:~/downloads$ sudo dpkg -i skype_1.2.0.18-1_i386.deb
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 117045 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a reemplaçar skype 1.2.0.18-1 (fent servir skype_1.2.0.18-1_i386.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de skype ...
dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de skype:
 skype depèn de libqt3c102-mt (>= 3:3.3.3.2); tot i així:
  el paquet libqt3c102-mt no està instal·lat.
dpkg: s'ha produït un error en processar skype (--install):
 problemes de dependències - es deixa sense configurar
S'han trobat errors en processar:
 skype
xinelo@micho:~/downloads$ sudo apt-get install libqt3c102-mt
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
El paquet libqt3c102-mt no té versió disponible, però un altre paquet
en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,
s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.
Tot i que els següents paquets el reemplacen:
  libqt3-mt
E: El paquet libqt3c102-mt no té candidat d'instal·lació
xinelo@micho:~/downloads$ sudo apt-get install libqt3-mt
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
libqt3-mt ja es troba en la versió més recent.
Potser voldreu executar `apt-get -f install' per a corregir-ho:
Els següents paquets tenen dependències sense satisfer:
  skype: Depén: libqt3c102-mt (>= 3:3.3.3.2) però no és instal·lable
E: Dependències insatisfetes. Intenteu 'apt-get -f install' sense paquets (o especifiqueu una solució).
xinelo@micho:~/downloads$ sudo apt-get -f install
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'estan corregint les dependències... Fet
S'ELIMINARAN els següents paquets:
  skype
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 1 a eliminar i 0 no actualitzats.
1 no instal·lats o eliminats completament.
Es necessita obtenir 0B d'arxius.
Després de desempaquetar s'alliberaran 9160kB d'espai en disc.
Voleu continuar [S/n]? y
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 117043 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desinstal·lant skype ...
xinelo@micho:~/downloads$ sudo apt-get install libqt3-mt
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
libqt3-mt ja es troba en la versió més recent.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a eliminar i 0 no actualitzats.
xinelo@micho:~/downloads$ sudo dpkg -i skype_1.2.0.18-1_i386.deb
S'està seleccionant el paquet skype prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 117004 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desempaquetant skype (de skype_1.2.0.18-1_i386.deb) ...
dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de skype:
 skype depèn de libqt3c102-mt (>= 3:3.3.3.2); tot i així:
  el paquet libqt3c102-mt no està instal·lat.
dpkg: s'ha produït un error en processar skype (--install):
 problemes de dependències - es deixa sense configurar
S'han trobat errors en processar:
 skype
xinelo@micho:~/downloads$

Moltes mercès, Manuel

Reply to: