[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: oferta de feina]A Dimecres 11 Gener 2006 15:06, Miguel Gea Milvaques va escriure:
> Jordi Valverde wrote:
> > 1) Que el fitxer estigui en doc es IRRELLEVANT en majuscules :-)
> > 2) Està molt relacionat en aquest mon.
> >
> > Creia que la febre anti-M$ a una edat ja es supera. Veig que no.
>
> De irrelevant no té res, al menys jo no tinc instal·lat cap MsOffice per
> poder llegir-lo (ja sense dir res de que el .doc *NO* és a un format
> obert) i que la filosofia de Debian, i per tant d'aquesta llista és no
> fer ús d'aquests tipus de de fitxers.
>
> Si el .doc fora propietat de Sun, Apple, IBM o puturrudefua, pensaria el
> mateix, no es febra anti-M$.

Completament d'acord amb Miguel.

-- 
>0,0<   Francesc Altet     http://www.carabos.com/
V   V   Cárabos Coop. V.   Enjoy Data
 "-"Reply to: