[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: oferta de feina]Jordi Valverde wrote:
> 1) Que el fitxer estigui en doc es IRRELLEVANT en majuscules :-)
> 2) Està molt relacionat en aquest mon.
> 
> Creia que la febre anti-M$ a una edat ja es supera. Veig que no.

De irrelevant no té res, al menys jo no tinc instal·lat cap MsOffice per
poder llegir-lo (ja sense dir res de que el .doc *NO* és a un format
obert) i que la filosofia de Debian, i per tant d'aquesta llista és no
fer ús d'aquests tipus de de fitxers.

Si el .doc fora propietat de Sun, Apple, IBM o puturrudefua, pensaria el
mateix, no es febra anti-M$.

> 
> 
> 2006/1/11, Leopold Palomo-Avellaneda <lepalom@wol.es>:
> 
>>A Dimecres 11 Gener 2006 11:33, Pere Urbón Bayes va escriure:
>>
>>>Per si algú hi pogues estar interesat!
>>>
>>>Pere
>>
>>1) el fitxer està en doc
>>2) els dos lloc ofertats no inclouen res de linux, debian, programari lliure,
>>etc.
>>
>>per tant si no és un error d'en Pere recomano que marqueu el missatge com a
>>spam a la interfície web de la llista:
>>http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2006/01/threads.html
>>
>>
>>Gràcies,
>>
>>Leo
>>
>>
> 
> 
> 
> --
> If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.
> 


-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: