[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: mozilla-firefox-locale-ca MIAJa veig, 
El paquet és a inestable però ha estat eliminat de la distribució de proves, 
per una raó espúria.  Segons veig a 
http://packages.qa.debian.org/m/mozilla-firefox-locale-ca/news/1.html

FYI: The status of the mozilla-firefox-locale-ca source package
in Debian's testing distribution has changed.

  Previous version: 1.0.6-1
  Current version:  (not in testing)
  Hint: Package not in unstable

Sembla ser que britney s'ha confos amb el canvi de nom i ha eliminat el paquet 
de la distribució de proves pensant que ja no existeix. Sembla ser que la 
nova versió de firefox-locale-ca no arribarà a "testing" fins que no arreglin 
els errors crítics de la nova versió de firefox. Paciencia...
QuimReply to: