[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Parlant de paquets ...> Hola Quim,
>
> Em sembla que en la nova versió 1.5 del firefox el paquet és
> firefox-locale-ca.
>
> Tot i això jo segueixo veient a la unstable el paquet
> mozilla-firefox-locale-ca:
>
> $ apt-cache show mozilla-firefox-locale-ca
> Package: mozilla-firefox-locale-ca
> Priority: optional
> Section: web
> Installed-Size: 32
> Maintainer: Jordi Mallach <jordi@debian.org>
> Architecture: all
> Source: firefox-locale-ca
> Version: 1.5-1
> Depends: firefox-locale-ca
> Filename:
> pool/main/f/firefox-locale-ca/mozilla-firefox-locale-ca_1.5-1_all.deb
> Size: 11020
> MD5sum: 977b6f42691a3695277d3e6da340b98d
> Description: Firefox Catalan language/region package (transitional
> package)
>  Package to ease upgrading from older mozilla-firefox packages to the
>  new firefox package.
>  .
>  This package can be purged at anytime once the firefox package has
>  been installed.
> Tag: culture::catalan, role::content:data, suite::mozilla
>
>
> 2006/1/9, Joaquim Ortega <quim1234@gmail.com>:
>>
>> No trobo cap versió ni en la distribució inestable ni en la de proves
>> del
>> paquet mozilla-firefox-locale-ca. Ha desaparegut misteriosament. Com és?
>> Quim
>>
>>
> --
> Pau Haro Negre
> <pauharo@gmail.com>
>

Parlant de paquets acaba d'entrar el kde 3.5 a sid i entre ells el
knetworkconf un absent molt esperat, llàstima de k3b.

Vinga ...Reply to: