[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: testing vs stable...El mié, 07-12-2005 a las 17:01 +0100, Jordi Valverde escribió:
> Es que mira que teniu poca feina posar-vos a discutir per un tema tant
> irrellevant. Per això us pilleu el dia de festa i no doneu tant pel
> sac.
> 

No es cap problema montar el directoris en particions diferents. Si vols
inclús montar l'etc pot fer-ho iniciant desde un ramfs que s'encarregara
de montar el root fs desde el principi allí on siguin.

A10

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje =?ISO-8859-1?Q?est=E1?= firmada digitalmente

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


Reply to: